Αίθουσες & Διάταξη Καθισμάτων

Για την κάλυψη των συνεδριακών απαιτήσεων το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου διαθέτει δύο μείζονες λειτουργικούς χώρους…