Αίθουσες & Διάταξη Καθισμάτων

Σχεδιάγραμμα Αιθουσών του Συνεδριακού Κέντρου

Kεντρικό Κτήριο – Ισόγειο Κεντρικό Κτήριο – Εξώστης Πτέρυγα Ευριπίδη Μαυρομμάτη
A0. Αίθουσα Υποδοχής E. Εξώστης  B1. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
A1. Κύρια Αίθουσα I. Θάλαμοι Διερμηνείας  B2. Βιβλιοθήκη
A2. Δεύτερη Αίθουσα C. Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου  K. Catering
A1a. Σκηνή P. Αίθουσα Τύπου  N. Internet Room
O. Γραφεία Po. Χώρος Πόστερ  W1. WC
     W2. WC A.M.E.A.
     D. Ιατρείο
     B3. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Δυνατότητες διάταξης καθισμάτων

                 
Αίθουσα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Εμβαδό (m2) Θέατρο Σχολείο Π Κοκτέηλ Δείπνο
Α1 19 10 10 190 280* 120 50 210 160
Α2 10 10 5 100 120 60 30 110 80
A 29 10 290 400* 180 80 330 250
Β1 11,50 8,70 3,70 100 120 60 30 110 80
Β2 7,75 7,10 3,50 55 40 30  25   60 30 
Β3 11,50 8,50 3,50 98 40 40 25 80 40

*Περιλαμβάνονται τα 50 καθίσματα του εξώστη


Για την κάλυψη των συνεδριακών απαιτήσεων, το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου – Γεώργιος Ηλιόπουλος διαθέτει δύο μείζονες λειτουργικούς χώρους, το κεντρικό κτήριο Α, με την κύρια αίθουσα χωρητικότητας, αναλόγως της διατάξεως των καθισμάτων, μέχρι 400 συνέδρων (βλέπε πίνακα διατάξεως καθισμάτων), και ένα παρακείμενο κτήριο Β πολλαπλών χρήσεων, την «ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ» με δύο αιθουσες (Β1, Β3) πολλαπλών χρήσεων και με βοηθητικές εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Η κύρια αίθουσα του κτηρίου Α, στην οποία βρίσκεται  θεατρική σκηνή, μπορεί να χωριστεί με κινητό χώρισμα σε δύο ανεξάρτητες και πλήρως ηχομονωμένες αίθουσες, μία για 280 συνέδρους (Α1) και μία άλλη για 120 (Α2), προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός μεγάλου ενιαίου χώρου ή δύο μικρότερων ξεχωριστών για τις εκάστοτε ανάγκες των συνεδρίων.

Η κύρια αίθουσα του Κέντρου έχει εξώστη, χωρητικότητας 50 ατόμων, όπου βρίσκεται επίσης ο κεντρικός πίνακας ελέγχου των οπτικοακουστικών συστημάτων και δύο θάλαμοι ταυτόχρονης διερμηνείας.

Για περισσότερες από δύο, μέχρι και τέσσερις, παράλληλες συνεδριάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αίθουσες της ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ. Η χωρητικότητα εκάστης των αιθουσών αυτών δίδεται στον πίνακα διατάξεως καθισμάτων υπό τα στοιχεία Β1 και Β3.

Επίσης υπάρχουν δυνατότητες για υπαίθριες εκδηλώσεις σε ένα εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον.

Το Κέντρο χρησιμοποιείται και για πολιτιστικές εκδηλώσεις ή δεξιώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η χωρητικότητα του κεντρικού κτηρίου φθάνει ανέτως στα 450 άτομα.


ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Αίθουσα Συσκέψεων ( Α3)

(Α4)

 

(Β1)

(Β3)


Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά  με τον Κανονισμό Διαθέσεως των Συνεδριακών  μας Εγκαταστάσεων  πατήστε  ΕΔΩ!