Πληροφορίες & κρατήσεις

Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου – Γεώργιος Ηλιόπουλος βρίσκεται στον Αδάμαντα.
Η άρτια υποδομή και οι ευπροσάρμοστοι στις ανάγκες των εκδηλώσεων χώροι του επιτρέπουν την διοργάνωση επιτυχημένων συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Λεπτομέρειες διαθέσεως του Κέντρου δίδονται στον «Κανονισμό Διαθέσεως του Συνεδριακού Κέντρου Μήλου».