Δραστηριότητες

Πρωτόγνωρη για τη Μήλο πολιτιστική ατμόσφαιρα έφερε το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου – Γεώργιος Ηλιόπουλος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2000 που έγιναν τα εγκαίνιά του, το Κέντρο προσήλκυσε μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, όπως ποικίλα συνέδρια και συναντήσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, που δεν ήταν δυνατόν να γίνουν χωρίς την ύπαρξή του. Άλλες εκδηλώσεις, (όπως σχολικές και γενικότερα παιδικές γιορτές, εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών συλλόγων), που πραγματοποιούντο στις προϋπάρχουσες στο νησί μικρές αίθουσες, αναβαθμίστηκαν μέσα στις υψηλής αισθητικής άνετες εγκαταστάσεις του Κέντρου. Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου υποδέχεται ετησίως άνω των 5.500 συνέδρους και θεατές.

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου γίνονται, πέραν των ανωτέρω, και πολυπρόσωπες εκδηλώσεις του ετήσιου Φεστιβάλ Μήλου. Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου διατίθενται επίσης και για ιδιωτικές δεξιώσεις. Τέλος σε δωρεάν παραχωρούμενες αίθουσες του Κέντρου, ειδικά εξοπλισμένες για την κάθε περίπτωση, φιλοξενούνται ετήσια ή εξαμηνιαία εργαστήρια εκμαθήσεως ζωγραφικής, κεραμικής, ψηφιδωτών, γλυπτικής, θεάτρου, φωτογραφίας και λοιπών τεχνών, ως και για σκάκι και ping-pong.

Τα σχέδια όμως του Συνεδριακού Κέντρου Μήλου – Γεώργιος Ηλιόπουλος είναι πολύ ευρύτερα από τα αποτελέσματα που μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις τρίτων που φιλοξενεί, σχεδιάστηκαν από το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου οι «Συναντήσεις της Μήλου» (“Milos Conferences”). Σκοπός των «Συναντήσεων της Μήλου» είναι διάχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, μέσω της δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος αλληλεπιδράσεως μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, αλλά και μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κόσμου των επιχειρήσεων.

Περισσότερα για τις  «Συναντήσεις της Μήλου» ( “Milos Conferences” )                      στο  http://milos.conferences.gr