Προσεχείς εκδηλώσεις

2023

23 Μαρτίου 2023

Θεατρική Παράσταση


2 -6 Μαϊου 2023

 Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου θα πραγματοποιηθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο UNSAT 2022.


14 Μαϊου 2023

Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου θα πραγματοποιηθούν Παραδοσιακοί Χοροί.


28 Μαϊου 2023

Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου θα πραγματοποιηθούν Μοντέρνοι Χοροί.


31 Μαϊου 2023

Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου θα πραγματοποιηθούν Μοντέρνοι Χοροί.


11 Ιουνίου 2023

Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου θα πραγματοποιηθούν Μοντέρνοι Χοροί.


14-16 Ιουνίου 2023

Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο Πολιτικών Μηχανικών.


19-23 Ιουνίου 2023

Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο με θέμα “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”.