Προσεχείς εκδηλώσεις

10-17 Ιουλίου 2017

16o   Συνέδριο  για την Έρευνα στην Οικονομική Θεωρία και την Οικονομετρία.’ με τον καθηγητή κύριο Νικόλαο Βέτα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου . http://www2.aueb.gr/conferences/Crete2017/index.html