Προσεχείς εκδηλώσεις

 21, 22 Απριλίου 2017

2ο ΔΙΕΥΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα <<Λιμάνια, Θάλασσες Μεταφορές και Νησιωτικότητα: Περβάλλον, Καινοτομία,Επιχειρηματικότητα>> Το Συνέδριο είναι από την αιγίδα του Δήμου Μήλου.