Προσεχείς εκδηλώσεις

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Μουσική Σχολή


18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Πειραματική Σκηνή


4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πειραματική Σκηνή


17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ