Βιβλιοθήκη

 

 

Από τις αρχές του 2014, η βιβλιοθήκη του Συνεδριακού Κέντρου Μήλου είναι στη διάθεση του κοινού.
Βασικός πυρήνας της Βιβλιοθήκης είναι η βιβλιογραφία για  τη Μήλο. Περιλαμβάνει βιβλία ευρείας θεματολογίας αλλά κυρίως Γεωλογίας και Μεταλλείας, ως και τίτλους για τη μεταλλευτική και γενικότερη ιστορία, τη λαογραφία, τον πολιτισμό και τον τοπικό τύπο του Νησιού. Κατάλογος των βιβλίων υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή με κλίκ ΕΔΩ.
Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, είναι καθημερινή κατά τις εργάσιμες ώρες, χωρίς να αποκλείεται το άνοιγμά της και σε άλλες ώρες σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν τηλεφωνήματος στο τηλ. 22870.23850 η στο   693.227.2572.